Strona główna/Nasze Przedszkole/Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy Rozkład Dnia

6.00 - 8.15
- schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami;
- zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integrujące grupę;
- gry i zabawy stoliczkowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne;

8.15 - 8.45
 -gry i zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno - ruchowe,
zabawy i ćwiczenia mowy,  logorytmiczne, oddechowe, gimnastyka aparatu artykulacyjnego;
- ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;

8.45 - 9.00
- prace porządkowe, czynności opiekuńcze i zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do śniadania;              

9.00 - 9.30 - ŚNIADANIE

9.30 - 11.30
- zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i planu pracy wychowawczo - dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, obejmujące wszystkie obszary edukacyjne; 
- gry i zabawy ruchowe, gimnastyczne, kołowe ze śpiewem, rytmiczne z muzyką;
- przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze - w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych;
- wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;
- tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca kompensacyjno - wyrównawcza;
- prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.15 - 11.30   grupa 3 l  i 4 l
- prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do obiadu;
11.30 - 12.00 - OBIAD grupa 3l i 4 l
11.30 - 11.45  grupa 
5 l  i 6 l 
-  prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.45- 12.00 - OBIAD grupa 5l i 6l 
12.00 - 13.20 
3 latki
- odpoczynek - leżakowanie, zapewnienie różnych form relaksacji
- czytanie bajek, wierszy, słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej;

5 l i 6l 
- zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do zajęć wychowawczo - dydaktycznych, zabaw lub odpoczynku;
- ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;
- słuchanie bajek;
- zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji w sali i ogrodzie;
- tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;
13.00 - 13.30
- prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do podwieczorku;

13.30 - 14.00 - PODWIECZOREK

14.00 - 17.00
-tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci
- gry i zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno - ruchowe;
- zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze;
- tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
- zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela;
- zabawy integrujące grupę, rozmowy indywidualne,
- rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami;

 

do góry