Strona główna/Nasze Przedszkole/Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy Rozkład Dnia

6.00 - 8.15

 • schodzenie się dzieci do przedszkola, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami;
 • zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integrujące grupę;
 • gry i zabawy stoliczkowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne;

8.15 - 8.45

 • gry i zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno - ruchowe,
 • zabawy i ćwiczenia mowy,  logorytmiczne, oddechowe, gimnastyka aparatu artykulacyjnego;
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;

8.45 - 9.00

 • prace porządkowe, czynności opiekuńcze i zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do śniadania;              

9.00 - 9.30 - ŚNIADANIE

9.30 - 11.30

 • zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego i planu pracy wychowawczo - dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, obejmujące wszystkie obszary edukacyjne; 
 • gry i zabawy ruchowe, gimnastyczne, kołowe ze śpiewem, rytmiczne z muzyką;
 • przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze - w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych;
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, praca kompensacyjno - wyrównawcza;
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.15 - 11.30 
3A i 4A

 

11.30 - 12.00 
5A, 6A i 6B

 •  prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11.30- 12.15 - OBIAD

12.15 - 14.45
3A i 4A

 • odpoczynek - leżakowanie, zapewnienie różnych form relaksacji
 • czytanie bajek, wierszy, słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej;

5A, 6A i 6B

 • zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do zajęć wychowawczo - dydaktycznych, zabaw lub odpoczynku;
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę małą i wielką, percepcję wzrokową i słuchową;
 • słuchanie bajek;
 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji w sali i ogrodzie;
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych;

14.45 - 15.00 

 • prace porządkowe, zabiegi sanitarno - higieniczne, przygotowanie do podwieczorku;

15.00 - 15.15 - PODWIECZOREK

15.15 - 17.00

 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci
 • gry i zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy muzyczno - ruchowe;
 • zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze;
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
 • zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • zabawy integrujące grupę, rozmowy indywidualne,
 • rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami;

 

do góry