Pracownicy

Rada pedagogiczna

Dyrektor - mgr Beata Duka - nauczyciel dyplomowany -oligofrenopedagog, doradca zawodowy i personalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny.
z-ca dyrektora -
mgr Justyna Stawkowska - nauczyciel kontraktowy-terapeuta pedagogiczny

mgr Anna Brewka - nauczyciel dyplomowany -  
mgr Iwona Grząba - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Kucharska - Marzec - nauczyciel dyplomowany - rytmiczka
mgr Aleksandra Ociepka - nauczyciel dyplomowany - logopeda - urlop dla poratowania zdrowia
mgr Katarzyna Sandel - nauczyciel dyplomowany -  logopeda
mgr Jolanta Książek - ( religia) - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Plutecka - nauczyciel dyplomowany-  oligofrenopedagog - urlop dla poratowania zdrowia
mgr Anna Jastrzębska - nauczyciel mianowany - oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Jach - nauczyciel kontraktowy - nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Wiktoria Chłondzyńska- nauczyciel początkujący  - psycholog
mgr Beata Święch- nauczyciel dyplomowany - terapeuta pedagogiczny
mgr Marta Heinrich - Sarnik - nauczyciel początkujący -  Germanista 
mgr Paulina Hećko - nauczyciel początkujący

Pracownicy niepedagogiczni

Intendent

Magdalena Dorosińska

Kuchnia

Aneta Staszkiewicz - kucharka
Jolanta Chałuda - pomoc kuchenna
Dorota Ponczek - pomoc kuchenna

Woźne oddziałowe

Katarzyna Barańska
Aleksandra Ryba
Joanna Polesa
Ewelina Grząba
Tatiana Chromiak

Konserwator

Włodzimierz Majka

do góry