Pracownicy

Rada pedagogiczna

 • p.o. Dyrektor - mgr Justyna Stawkowska - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Anna Brewka - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Iwona Grząba - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Agnieszka Kucharska - Marzec - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Aleksandra Ociepka - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Katarzyna Sandel - nauczyciel dyplomowany logopeda
 • mgr Jolanta Książek - ( religia) - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Katarzyna Plutecka - nauczyciel dyplomowany oligofrenopedagog
 • mgr Anna Jastrzębska - nauczyciel kontraktowy

Pracownicy niepedagogiczni

Intendent

 • Magdalena Dorosińska

Kuchnia

 • Aneta Staszkiewicz - kucharka
 • Jolanta Chałuda - pomoc kuchenna
 • Dorota Ponczek - pomoc kuchenna

Woźne oddziałowe

 • Katarzyna Barańska
 • Joanna Leśniewska
 • Joanna Polesa
 • Liliana Buchta
 • Tatiana Chromiak

Konserwator

 • Włodzimierz Majka
do góry