Pracownicy

Rada pedagogiczna

Dyrektor - mgr Beata Duka - nauczyciel dyplomowany -oligofrenopedagog, doradca zawodowy i personalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny.
z-ca dyrektora - mgr Justyna Stawkowska - nauczyciel kontraktowy-terapeuta pedagogiczny
mgr Anna Brewka - nauczyciel dyplomowany - urlop dla poratowania zdrowia 
mgr Iwona Grząba - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Kucharska - Marzec - nauczyciel dyplomowany - rytmiczka
mgr Aleksandra Ociepka - nauczyciel dyplomowany - logopeda
mgr Katarzyna Sandel - nauczyciel dyplomowany -  logopeda
mgr Jolanta Książek - ( religia) - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Plutecka - nauczyciel dyplomowany-  oligofrenopedagog
mgr Anna Jastrzębska - nauczyciel kontraktowy - oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Jach - nauczyciel kontraktowy - nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Wiktoria Miszczyk  - psycholog
mgr Małgorzata Blandzi - nauczyciel dyplomowany - terapeuta pedagogiczny
mgr Marta Heinrich - nauczyciel początkujący -  Germanista ( zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia)

Pracownicy niepedagogiczni

Intendent

Magdalena Dorosińska

Kuchnia

Aneta Staszkiewicz - kucharka
Jolanta Chałuda - pomoc kuchenna
Dorota Ponczek - pomoc kuchenna

Woźne oddziałowe

Katarzyna Barańska
Joanna Leśniewska
Joanna Polesa
Ewelina Grząba
Tatiana Chromiak

Konserwator

Włodzimierz Majka

do góry