Strona główna/Aktualności/WAŻNA INFORMACJA DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW

WAŻNA INFORMACJA DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW

19 Stycznia 2024
Informujemy, że od 01.02.2024r. nastąpi zmiana w sposobie rozliczania kosztów pobytu dzieci w przedszkolu.
W związku z tym prosimy o  wypełnienie i zwrot do wychowawców dwóch egzemplarzy deklaracji korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego.
Do każdego dziecka przypisany zostanie indywidualny kod kreskowy, który w formie karty otrzymają Państwo od wychowawców  na zebraniach. Kod ten będzie służył do elektronicznego rejestrowania pobytu dziecka w przedszkolu.  Przy wejściu do przedszkola umieszczony zostanie czytnik-rejestrator kart do skanowania czasu wejścia/wyjścia dziecka z przedszkola.
Osoba przyprowadzająca / odbierająca dziecko z przedszkola zobligowana jest do posiadania przy sobie każdorazowo karty i skanowanie jej.
Od 01.02.2024 w przedszkolu obowiązywać będą karty do skanowania obecności dzieci( każde dziecko 4 karty).
Przyprowadzający dzieci i odbierający muszą zeskanować kartę na czytniku w celu zaznaczenia godziny przyjścia i wyjścia.
 
Pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu są bezpłatne.
Każda następna godzina będzie płatna 1.14 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.
Tolerancja spóźnienia w zeskanowaniu karty wynosi 5 minut.
Przykład I : Rodzic skanuje rano kartę o godzinie 9.00, godziny bezpłatne są do 14.05. O godzine 14.06 rozpoczyna się pierwsze płatna godzina
Przykład II: Rano zeskanowano kartę o godzinie 7.35, darmowe godziny są do 12.35.Pierwsza płatna godzina rozpoczyna się o 12.41.
Jeżeli dziecko zostanie odebrane do godziny 14.41 do zapłaty będzie za 2 dodatkowe godziny.
 
Rodzic ma obowiązek zeskanować kartę.Na każde dziecko przypadają 4 karty także trzeba ją mieć zawsze przy sobie.
do góry