PODZIĘKOWANIE

27 Sierpnia 2021

PODZIĘKOWANIE

Z serca dziękuję wszystkim Sojusznikom , których nie sposób wymienić

z imienia i nazwiska. Wychowankom , ich Rodzicom i Opiekunom ,

Zespołowi pracowniczemu za wieloletnią współpracę.

Od 1 września 2021 roku pełniącą obowiązki dyrektora

Przedszkola Publicznego nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi

będzie Pani mgr Justyna Stawkowska , aktualna wicedyrektorka.

Z życzeniami zdrowia , owocnej współpracy i odporności na przeciwności - Ewa Rulecka

do góry