Strona główna/Aktualności/MAŁY PRZYJACIEL PRZYRODY

MAŁY PRZYJACIEL PRZYRODY

22 Marca 2023

MAŁY PRZYJACIEL LOGO

„ MAŁY PRZYJACIEL PRZYRODY”
W drugiej połowie roku szkolnego 2022/2023 w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy
realizację innowacji pedagogicznej. Przeznaczona jest ona dla dzieci w celu poszerzania
zainteresowań w zakresie przyrody. Pozwala zwrócić uwagę dzieci na otaczający świat,
zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci i
twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter
młodego człowieka. Innowacja zakłada stworzenie ogrodu przedszkolnego - miejsca , w
którym przedszkolaki w sposób naturalny będą rozwijać swoje zainteresowania przyrodą oraz
aktywnie spędzać czas. Z ogrodzonego, bezpiecznego, ale również ogólnodostępnego terenu
otaczającego budynek przedszkolny, na którym znajdują się już plac zabaw, zostanie
wygospodarowana działka przeznaczona na stworzenie edukacyjnego ogrodu. Innowacja
skierowana jest do dzieci 5-6 letnich oraz 3 letnich w roku szkolnym 2022/2023, 5-6 letnich i
4-letnich w roku szkolnym 2023/2024. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach
Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. W ramach ewaluacji nauczyciele
przeprowadzą: ankietę anonimową dla rodziców, rozmowy indywidualne i grupowe z
dziećmi, rozmowy z rodzicami. Poszczególne działania proponowane przez nauczycieli
prowadzących, podzielone zostały na kolejne miesiące począwszy od lutego 2023 roku. Po
realizacji zadań w każdym miesiącu , nauczyciele będą prowadzić fotorelację , która zastanie
umieszczona na stronie internetowej oraz Facebooku naszej placówki. Szczegółowa analiza
wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić
stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski i ewentualnie
zmodyfikować metody pracy.

do góry