Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 7.30

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowy kierowane na tematy zgodne
  z zainteresowaniami dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Swobodna zabawa wg zainteresowań albo inspirowana przez nauczycielkę
  o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne rozwijające uwagę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresyjną.
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.

7.30 – 8.00

Działania wspomagające rozwój dziecka. Indywidualne wspomaganie
i kompensowanie rozwoju.

8.00 – 9.00

 

 

3-latki

4-5-6-latki

 

Czynności porządkowe.

Czynności higieniczno-sanitarne.

Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

Zajęcia dodatkowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej
oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, językowej, matematycznej).

10.30 – 11.30

 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.

11.00 – 11.30

3-latki

11.30 – 12.00

4-5-6-latki

 

Czynności porządkowe.

Czynności higieniczno-sanitarne przygotowujące do posiłku.

11.30 – 12.00

3-latki

12.00 – 12.30

4-5-6-latki

 

 

Obiad

12.00 – 14.00

3a-latki

3b- i 4-latki

 

 

 

12.30 – 14.00

5-6-latki

 

 • Leżakowanie, relaksacja, słuchanie bajek, muzyki klasycznej.
 • Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki klasycznej.
 • Zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.
 • Różne formy relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań muzyki klasycznej.
 • Zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.
 • Język angielski.

14.00 – 15.00

 • Realizacja propozycji dzieci i n-la w zależności od pogody. Zabawy dowolne
  w sali lub na powietrzu.
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym

15.00 – 15.10

Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

15.10 – 15.20

Podwieczorek

15.20 – 17.00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Zajęcia i zabawy w małych zespołach. Własna aktywność, rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Redakcja strony: RAMOWY ROZKŁAD DNIA Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Sandel Katarzyna2016-10-09 14:14:54
 • Aktualizacja publikacji:Sandel Katarzyna2016-10-09 14:15:44
 • Wytworzenie publikacji:Sandel Katarzyna2016-10-09 14:15:40
 • Zatwierdzenie informacji:Sandel Katarzyna2016-10-09 14:15:40
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Ul. Prof.H. Czeczotta 4,
41-250 Czeladź
Tel: 32 265 33 78
Fax 32 265 33 78
Nip 625 20 44 951

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego Serca

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl